Posts Tagged ‘pratek SD’

Praktek PLBJ

Assalamualaikum Wr.Wb

Halo teman-teman. Teman-teman di SD masing-masing ada pratek PLBJ gak? Dulu namanya Kesenian jakarta. Tapi sama aja dah kayaknya, Mungkin  Kesenian jakarta dengan PLKJ digabung jadi PLBJ. hehehe…

Oh iya… nih apa aja yang dibawa/dipersiapkan untuk praktek PLBJ… nih liat ada dibawah ini…

1.  Baju Adat Betawi.

A. Baju Adat Khusus Laki-laki.

 • Sarung
 • Kopia/peci
 • golok-golokan (Kalau mau nilainya bagus)
 • Syal (Kalau betawi Tugu)

B. Baju Adat Khusus Perempuan

 • Kain
 • Kebaya
 • Dll

2. Lagu-Lagu Betawi

A. Contohnya :

 • Kicir-kicir
 • Jali-jali
 • Ondel-ondel
 • Dll

B. Contoh salah satu lirik lagu betawi

Ondel-Ondel.

(Karye : Benyamin S)

Nyok kite nonton ondel-ondel
nyok kite ngarak ondel-ondel
Ondel-ondel ade anaknye
anaknye nandak ger igelan
Mak Bapak ondel-ondel ngibing
ngarak penganten disunatin
goyangnye ampe nyut-nyut tan
inyaknye ijin ger igelan

Pak pak dung pak dung pak pak pak gendang nyaring ditepak
nyang nonton nandak pade surak surak
Tangan iseng jailin pale anak ondel-ondel
taroin puntungan rambut kebakaran
Anak ondel-ondel jejingkrakan
palenye nyale bekobaran
Nyang ngarak pade kebingungan
disiramin air comberan

hore….hore….hore….hore…

Pak pak dung pak dung pak pak pak gendang nyaring ditepak
nyang nonton nandak pade surak surak
Tangan iseng jailin pale anak ondel-ondel
taroin puntungan rambut kebakaran
Anak ondel-ondel jejingkrakan
palenye nyale bekobaran
Nyang ngarak pade kebingungan
disiramin air comberan

hore….hore….hore….hore…

kalau mau Download lagu Ondel-ondel.

Mohon maaf jika tak bisa klik ondel ondel… nih pake Alamat ini aje kalo kagak bisa :  http://www.4shared.com/file/65669556/73636ef9/Benyamin_S_-_Ondel_Ondel.html?s=1

Kusudahi dulu yee…

Wirid

Assalamualaikum Wr.Wb

Halo teman-teman. maaf yaa.. aku tidak ngeppost-ngepost lagi, soalnya lagi sakit, sekarang ,alhamdulilah dah mendingan. Kalian tahu tidak apa itu wirid? untuk lebih jelasnya liat dibawah ini yaa…

Wirid adalah apa-apa yang disusun oleh seseorang untuk dirinya untuk diamalkan setiap pagi dan petang. Wirid diambil dari alquran, sunah-sunah, zikir dan shalawatan. Jadi wirid termasuk bagian dari wirid.

Astaghfirullohhal adziim li wali wali dayya wali ashabil khuquq ala wal jamiil mu’minin wal mu’minat wal muslimiina wal muslimat al akhyaa ‘i minhum wal amwaat(3x)

Laa Ilaaha Illalloh wahdahu laasyariikalah lahulmulku walahulhamdu yuhyii wayumiitu wahuwa alaa kulli syaiin qadiir (3x)

Allohumma antassalam, waminkassalam, wa ilaika ya’uudussalam, fahayinaa Robbana bissalam, wa adkhilnal jannata darossalam, tabarokta Robbanaa wata a’laita yaa dzaljalali wal ikraam

Audzubillahiminassyaithonirrojiim, Bismillahirrohmanirrokhiim
teruskan dengan membaca : Al Fatehah , kemudian

Wa ilahukum ilahu wakhid , La ilaahailla huwarrohmaanurrokhiim

Allohu Laa iaaha illaa huwalkhoyyul qoyuum, laa ta’ khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahu maa fiissamaawaati wa maa fil ardhi, mandzaalladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum, wa laa yukhithuuna bisyai’in min ‘ilmihi illa bi maasyaaa’i, wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal ardho, waa ya’uduhuu khifzuhumaa wahuwal a’liyul a’zhiim.

Syahidallohu annahu La ilaa ha ila huwa walmalaikatu wa ulul ilmi qoiman bil qisthi La ilaa ha illa huwal aziizul hakiim

Inna diina i’ndallohil islam

Qulillohumma malikulmulki, tu’tilmulka man tasyaa’, wa tanziulmulka miman tasyaa’ wa tu’izu man tasyaa’ wa tudzillu man tasyaa’ biyadikal khoir Innaka alaa kulli syaiin qodiir. Tuulijullaila finnahaari wa tuulijunnaaharo fillaili, Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijulmayyita minal hayyi, Wa tarzuqu man tasyaa’ bi ghoiri hisaab

Subhanalloh (33x) , Alhamdulillah (33x) , Allohuakbar (33)

Allohu Akbar Kabiirau wasubhanallohi bukrotau waashiilla

La ilaaha illallohu wahdahuu la syariikalah lahulmulku wa lahulhamdu yuhyi wa yumiitu wahuwa alaa kulli syaiin qodiir

La khaula wala quwata illa billahil a’liyil aziim

Allohumma sholli wasallim alaa sayyidinaa Muhammad a’bdika wa rosuulika nabiyyil ummiyyi wa a’laa aalihii wa shohbihii wasallim

Wa hasbunaallohu wani’mal wakiil

La khaula wala quwata illa billahil a’liyil aziim,Astaghfirullohhal adziim

Dan doanya nih… dibawah

Alhamdulillahirobbil a’lamiin, hamdan yuuafii ni’mah wa yukafii maziidah
yaa Robbanaa lakalhamdu kamaa yanbaghi lijalali wajhikal kariim wa aziim sulthonik

Allohumma Sholli wasalim alaa sayidinaa Muhammad, sholatan tunjinaa bihaa min jami’il ahwaali wal afaat, wa taqdhilanaa bihaa min jami’il hajaat, wa tuthohirunaa bihaa min jami’is sayi’at, wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’laa ddarojaat, wa tubalighunaa bihaa aghsol ghoyat min jami’il khoirot fil hayaati wa ba’dal mamaati.

Allohumma inna nasa’luka luthfa fimaa jarot bihil maqoodiir

Allohumma inna nasa’luka min khoiri masa’alaka, minhu sayyidunaa wa nabiyyuna muhammad ‘abduka wa rosuuluka, wa na’udzubika min syarri masta’adzaka, minhu sayyidunaa wa nabiyyuna muhammad ‘abduka wa rosuuluka

Allohumma inna nasa’luka muujibaati rohmatika, wa azaa’ima maghfirotika,
wa ssaalamatan min kulli istmin, wal ghoniimatan min kulli birrin, wal fauza bil jannah, wan najaata mina nnaar, wal a’fwa ‘indalhisaab

Robbanaa laa tuzig quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wa hablana miladunka rohmah, innaka antal wahhaab

Robbanaghfirlanaa wali walidiina kamaa robayanaa shoghiiroo, wal jamiil mu’minin wal mu’minat wal muslimiina wal muslimat al akhyaa’ i minhum wal amwaat

Robbanaa aaatinaa fiddunyaa khasanah, wa fil aakhiroti khasanah, wa qinaa ‘adzabannaar.

Wa shollallohu alaa sayidinaa muhammad wa alaa aalihii wa shohbihii wa sallim, walhamdulillahi robbil ‘alamiin.

Amiin.

Wuiihhh… panjang sekali yaa…  nah kusudahi dulu yaa…

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sumber Wirid dan doa : http://kanjengsinuwun.blogspot.com/2006/04/wirid-doa-setelah-sholat-fardlu.html